مدیریت پیامبری
شاهدم بر نغمه های دل شود روزی هویدا از درون/کندر آن باشد ندای دیگری از باب تفسیر برون

 

 

به وجود آورن اهداف و او لویتها، اولین قدم در مدیریت زمان است همچنین توسعه و بیان صریح اهداف بلند مدت است.این تشریح اهداف به شما کمک خواهد کرد که اهداف کوتاه مدت را ایجاد کرده و در مورد انجام هر یک از فعالیتها اولویت بندی خاص در اهدافتان در نظر بگیرید. البته ممکن است به وجود آوردن این اهداف بلند مدت سخت تر ازآن چیزی باشد که تصور می شود.

در زیر مثالهایی از انواع اهداف بلند مدت ؛ میان مدت و کوتاه مدت آورده شده است

انتخاب شغل مشاور روانشناسی (6تا 8 ساله)

نام نویسی در برنامه های مربوط به مشاوره روانشناسی (3 تا5 ساله)

شرکت در دوره های تدریس برای ارتقاء مهارت  هاادامه مطلب ...
۳ امرداد ۱۳۸۸ :: ۳:٠٢ ‎ب.ظ ::  نويسنده : رضا