مدیریت پیامبری
شاهدم بر نغمه های دل شود روزی هویدا از درون/کندر آن باشد ندای دیگری از باب تفسیر برون

از مدیر موفقی پرسیدند: "راز موفقیت شما چه بود؟" گفت: «دو کلمه» است.

- آن چیست؟

- «تصمیم‌های درست»


- و شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟

- پاسخ «یک کلمه» است!


- آن چیست؟

- «تجربه»


- و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟

- پاسخ «دو کلمه» است!


- آن چیست؟

- «تصمیم های اشتباه»

۸ شهریور ۱۳۸۸ :: ۱:٥٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : رضا